Zapraszamy

W przypadku pilnej potrzeby realizacji zlecenia jesteśmy gotowi prowadzić roboty przez 24 godziny na dobę, również w dni wolne od pracy. Zapraszamy do współpracy.

KRS: 0000183413
rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 628-16-85-612 ; REGON: 273336027